پیش خوانی در تعزیه حضرت قاسم

ساخت وبلاگ
چکیده : این پیش خوانی در آواز بیات اصفهان اجرا می شود امید است مورد پسند واقع شود: با غم عشق تو تا یار دل ز... با عنوان : پیش خوانی در تعزیه حضرت قاسم بخوانید :

این پیش خوانی در آواز بیات اصفهان اجرا می شود امید است مورد پسند واقع شود:

با غم عشق تو تا یار دل زار من است               بهتر از خلد برین گوشه بیت الحزن است

نه غم حور و نه اندیشه جنت دارم                  از زمانی که مرا بر سر کویت وطن است

--------------

قاسم عزیزان ُ گردیده داماد ُ خدا گردیده داماد

آل پیمبر در شور و احسان ُ خدا در شور و احسان

شد حجله ویران ُ ای داد و بیداد ُ خدا ای داد و بیداد

عمو ُ عمو جان عمو ُ عمو جان

جان اکبر کن نظر بر خط بابم    اذن میدان ده عمو جان دل کبابم

شاها نظر کن بر شاهزاده ُ خدا بر شاهزاده

شاها نظر کن بر شاهزاده ُ خدا بر شاهزادهدا بر شاهزاده

قاسم یتیم است ُ رزمش فتاده خدا رزمش فتاده

شاها نظر کن بر شاهزاده ُ خدا بر شاهزاده

از داغ اکبر از پا فتاه ُ خدا از پا فتاده

عمو ُ عمو جان عمو ُ عمو جان

جان اکبر کن نظر بر خط بابم    اذن میدان ده عمو جان دل کبابم

شایان توجه است مواردی که با خط قرمز رنگ نوشته شده توسط گروه همخوان و قسمت سیاه رنگ توسط تک خوان خوانده می شود

تعزیه قاسم نگارنده جلیلوند,...
نویسنده : جلیلوند بازدید : 1951 تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت: 15:54