پیشخوانی در کنج زندان

ساخت وبلاگ
چکیده : پیشخوانی در کنج زندان معمولا در تعزیه موسی بن جعفر خوانده میشود و گاهی هم در تعزیه امام رضا. این پیش... با عنوان : پیشخوانی در کنج زندان بخوانید :

پیشخوانی در کنج زندان معمولا در تعزیه موسی بن جعفر خوانده میشود و گاهی هم در تعزیه امام رضا. این پیش واقع در آواز دشتی می باشد:

 

درکنج زندان ای خدا مردم ز زهر کاری (۲)

مصیب از دل زارم گویا خبر نداری (۲)

من بی کس و بی یاورم                     من بی کس و بی یاورم

در این غریبی مضطرم               گو تا رضا آید بندد دو چشم من زیاری(۲)

نبود کسی چون من غریب هفت سال و کنج زندان (۲)

کندم به پای و گردنم زنجیر و چون اسیران (۲)

من بی کس و بی یاورم                   من بیکس و بی یاورم

در این غریبی مضطرم                      من بیکسو بی یاورم

کو مادرم کو خواهرم                   گو تا رضا آید بندد دو چشم من زیاری (۲)

 

 

...
نویسنده : جلیلوند بازدید : 876 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1391 ساعت: 13:25