پیش خوانی در تعزیه های شهادت امام و وداع شهربانو

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

 

 

پیش خوانی در تعزیه های شهادت امام و وداع شهربانو

اجرا در دستگاه نوا.(مطابق با تصنیف چهره به چهره)

 

چون شاه دین پوشید کفن                                  گفتا به زینب این سخن

دارم وصیت با تو من      از خیمگه بیرون میا          در قتلگاه گریان میا

داد ای فلک داد ای فلک(2)                             صد داد و بیداد ای فلک(2)

چون شمر دون آید برم                                          خنجر نهد اندر برم

از تن جدا سازد سرم     ازخیمگه بیرون میا               در قتلگه گریان میا

داد ای فلک داد ای فلک(2)                           صد داد و بیداد ای فلک(2)

آن ظالم و آن بی حیا                                      آید میان قتلگاه

دست از تنم سازد جدا                                از خیمگه بیرون میا

داد ای فلک داد ای فلک(2)                       صد داد و بیداد ای فلک(2)

زینب به صد آه و فغان                                گفت ای برادر جان امان

بهر چه خواهی پیرهن                                برمن نما مطلب عیان

 ای خواهرم ای خواهرم                                    ای یادگار مادرم

جان تو جان دخترم                                       از خیمگه بیرون میا

 

  • مطالب مرتبط
  • اطلاعیه تعزیه خوانی در زرجه بستان
  • اطلاعیه تعزیه خوانی در زرجه بستان
  • پیش خوانی دیگری در تعزیه حضرت عباس
  • پیش خوانی در تعزیه بازار شام
  • پیشخوانی در تعزیه شهادت امام
  • اطلاعیه تعزیه خوانی در ولیان
  • نویسنده : جلیلوند بازدید : 211 تاريخ : دوشنبه 13 مهر 1394 ساعت: 18:22