پیش خوانی در تعزیه بازار شام

ساخت وبلاگ
چکیده : نوحه بازار شام در دستگاه شور گوشه سلمک خوانده می شود - به تشتی که باشد سر شاه... با عنوان : پیش خوانی در تعزیه بازار شام بخوانید :

نوحه بازار شام

 

در دستگاه شور گوشه سلمک خوانده می شود

 - 

به تشتی که باشد سر شاه دین – سر شاه دین

                                 شراب از چه  ریزی یزید لعین – یزید لعین{جواب}

                                                   یزید ای ستمگر ایا کینه پرور

                                                یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                               مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر

                                        یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                                  زدی آتش اندر دلم وای

                                           زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                              نمودی خزان حاصلم وای

                                            زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                               الهی عزیزت بمیرد یزید

                                        عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}

                               همین سر که بینی چنین خواروزار-چنین خواروزار

                                پیمبر به دوشش نموده سوار – نموده سوار{جواب}

                                           یزید ای ستمگر ایا کینه پرور

                                            یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                                  مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر

                                        یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                             زدی آتش اندر دلم وای

                                        زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                              نمودی خزان حاصلم وای

                                    زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                              الهی عزیزت بمیرد یزید

                                     عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}

                                 همین زینب اخر پسر مرده شد – پسر مرده شد

                               زداغ برادر دل افسرده شد – دل افسرده شد{جواب}

                                             یزید ای ستمگر ایا کینه پرور

                                     یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                           مکن ظلم دیگر بر آل پیمبر

                                      یزید ای ستمگر ایا کینه پرور{جواب}

                                                 زدی آتش اندر دلم وای

                                              زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                                     نمودی خزان حاصلم وای

                                              زدی آتش اندر دلم وای{جواب}

                                              الهی عزیزت بمیرد یزید

                           عزیزان مارا نمودی شهید{جواب}

 

...
نویسنده : جلیلوند بازدید : 555 تاريخ : پنجشنبه 10 بهمن 1392 ساعت: 13:37