پیشخوانی تعزیه حر

ساخت وبلاگ
چکیده : پیشخوانی گفتا حر دلاور در دستگاه شور گوشه سلمک اجرا می شود : گفتا حر دلاور ... با عنوان : پیشخوانی تعزیه حر بخوانید :

پیشخوانی گفتا حر دلاور در دستگاه شور گوشه سلمک اجرا می شود :

 

گفتا حر دلاور     (۲)   ابن سعد دغا را  (۲)

تاج ریاست زتو     (۲)   شمشیر و خنجر ما را (۲)

  ما طالب وفاییم خریده ایم جفا را

ما طالب وفاییم خریده ایم جفا را

هرکس به قدر فهمش فهمیده مدعا را

ما طالب وفاییم خریده ایم جفا را

حبیب و ریش سفید(۲) در قتلگه رو نمود(۲)

شمشیر بران به کف(۲) چون شیر و در شکارا(۲)

عشق و می حقیقت با نغمه نگارا              عشق و می حقیقت با نغمه نگارا 

در رقص و حالت آرد ُپیران پارسا را            قاسم به گریه گفتا(۲) عروس مه لقا را(۲)

هرجا گلی ببینی(۲) کن یاد روی ما را(۲)  در قتلگه چون آیی ُ بنشین به بالین من

شاید که باز و بینی دیدار آشنا را                  هنگام تنگدستی پیشه نما قناعت

کین کیمیای هستی قارون کند گدا را

...
نویسنده : جلیلوند بازدید : 2411 تاريخ : دوشنبه 9 دی 1392 ساعت: 12:53